رویداد تقاضامحور تانا استان مازندران در شهرستان آمل برگزار می‌شود
رویداد تقاضامحور تانا استان مازندران در شهرستان آمل برگزار می‌شود
رویداد تانا استان مازندران (توسعه و ارتقای زیست بوم نوآوری استان) با هدف ترویج گفتمان نوآوری، توسعه و تقویت اکوسیستم نوآروی در استان برگزار می شود.

به گزارش ندای تجن-در رویداد تانا استان مازندران (توسعه و ارتقای زیست بوم نوآوری استان) با هدف ترویج گفتمان نوآوری، توسعه و تقویت اکوسیستم نوآروی در استان با نگاه به مزیت های نسبی و ظرفیت های فناورانه و همچنین رفع مسائل و نیازهای استان 10 اسفند در دانشگاه شمال آمل برگزار خواهد شد.

دبیر رویداد تانا گفت: با توجه به چالش های موجود در استان، پارک‌ علم و فناوری مازندران مشکلات استان در سه محور پسماند و محیط زیست، کشاورزی و صنایع وابسته و تجهیزات پیشرفته صنایع را احصاء و همچنین توانایی‌های فناورانه شرکت ها را شناسایی و در ادامه، با برگزاری نشست‌های تخصصی در خصوص راهکارهای حل مشکل، زمینه انعقاد قرارداد میان بخش عرضه (محققان و شرکت‌های دانش‌بنیان) و بخش تقاضا (صنعت و دستگاه‏های اجرایی) را فراهم کرده تا از این طریق به رفع موانع کمک شود.

ابراهیم پور اظهار کرد: بدون تردید شرکت های دانش بنیان در بسیاری از موارد می توانند گره گشای مشکلات بخش صنایع کشور باشند و در صورت بسترسازی برای ارتباط شرکت های فناور و دانش بنیان و صنایع می توان به دستاوردهای خوبی رسید.

مدیر مرکز رشد شهرستان آمل اظهار داشت: در این رویداد 131 نیاز فناورانه توسط 37 سازمان دولتی و غیردولتی احصا شد که با توجه مشکلات استان، بیش از 50 درصد از نیاز ها در حوزه پسماند و محیط زیست بوده است.

وی با بیان اینکه نشست های تخصصی تجاری میان شرکت های دانش بنیان و برخی شهرداری های استان برگزار شد، گفت: به منظور تامین مالی اجرای پروژه، صندوق ملی محیط زیست هم در این رویداد برای پروژه های که به کاهش آلاینده های محیط زیستی جلوگیری از تخریب، حفاظت از منابع طبیعی و احیاء و بهره برداری پایدار از منابع پایه و محیط زیست و تنوع زیستی باشد، تامین مالی خواهد کرد.

ابراهیم پور یادآور شد رویداد رفع نیازهای فناورانه استان مازندران با عنوان «تانا» در روز چهارشنبه 10 اسفند در سالن همایش آمارد دانشگاه شمال آمل برگزار خواهد شد.