امضای قرارداد 152 میلیارد ریالی در رویداد تانا استان مازندران
امضای قرارداد 152 میلیارد ریالی در رویداد تانا استان مازندران
نشست‌های تخصصی متعددی در خصوص راهکارهای حل مشکل برگزار شد که در این رویداد سه قرارداد و تفاهم همکاری میان گروه صنعتی آب بند بابل، شرکت گاز استان، شرکت صنعت سبز طبرستان و شرکت دانش بنیان سیستم‌های انرژی آمارد فردا به مبلغ ۱۵۲ میلیارد ریال به امضا طرفین رسید.

به گزارش ندای تجن -رویداد تانا استان مازندران با هدف توسعه و ترویج نوآوری و فناوری در صنعت به منظور رفع نیاز های فناورانه استان مازندران توسط پارک علم و فناوری مازندران برگزار شد.

با توجه به چالش های موجود در استان، این رویداد در سه محور پسماند و محیط زیست، کشاورزی و صنایع وابسته و تجهیزات پیشرفته صنایع برگزار گردید.

نشست‌های تخصصی متعددی در خصوص راهکارهای حل مشکل برگزار شد که در این رویداد سه قرارداد و تفاهم همکاری میان گروه صنعتی آب بند بابل، شرکت گاز استان، شرکت صنعت سبز طبرستان و شرکت دانش بنیان سیستم‌های انرژی آمارد فردا به مبلغ ۱۵۲ میلیارد ریال به امضا طرفین رسید.

ابراهیم پور دبیر رویداد تانا استان مازندران اظهار کرد: بدون تردید شرکت های دانش بنیان در بسیاری از موارد می توانند گره گشای مشکلات بخش صنایع کشور باشند و در صورت بسترسازی برای ارتباط شرکت های فناور و دانش بنیان و صنایع می توان به دستاوردهای خوبی رسید.

وی با بیان اینکه نشست های تخصصی تجاری میان شرکت های دانش بنیان و برخی شهرداری های استان برگزار شد، گفت: به منظور تامین مالی اجرای پروژه، صندوق ملی محیط زیست هم در این رویداد برای پروژه های که به کاهش آلاینده های محیط زیستی جلوگیری از تخریب، حفاظت از منابع طبیعی و احیا و بهره برداری پایدار از منابع پایه و محیط زیست و تنوع زیستی باشد، تامین مالی خواهد کرد.

  • منبع خبر : دریافتی