فیلم/استان‌های مازندران، البرز و تهران با هم ترافیک را مدیریت می کنند
فیلم/استان‌های مازندران، البرز و تهران با هم ترافیک را مدیریت می کنند

ندای تجن-گزارش صداوسیما از جلسه هماهنگی شورای ترافیک استان‌های مازندران، البرز و تهران به منظور مدیریت ترافیک در ایام نوروز در گفت و گو با معاون عمرانی استاندار مازندران را ببینید

ندای تجن-گزارش صداوسیما از جلسه هماهنگی شورای ترافیک استان‌های مازندران، البرز و تهران به منظور مدیریت ترافیک در ایام نوروز در گفت و گو با معاون عمرانی استاندار مازندران را ببینید