روایتی از فاصله‌ها: لزوم هویت‌یابی مربیان و مدرسان/خدا را بشناسیم
روایتی از فاصله‌ها: لزوم هویت‌یابی مربیان و مدرسان/خدا را بشناسیم

به گزارش ندای تجن-قرارگاه رسانه ای شهید کابلی در کلیپ کوتاهی به بیان روایت فاصله تا جایگاه شهدا و لزوم هویب یابی مربیان و مدرسان برای تربیت بهتر نسل آینده پرداخته است و تاکید کرده که در این مسیر شناخت خداوند بسیار مهم تر از هر کار دیگری است.

به گزارش ندای تجن-قرارگاه رسانه ای شهید کابلی در کلیپ کوتاهی به بیان روایت فاصله تا جایگاه شهدا و لزوم هویب یابی مربیان و مدرسان برای تربیت بهتر نسل آینده پرداخته است و تاکید کرده که در این مسیر شناخت خداوند بسیار مهم تر از هر کار دیگری است.