مسافران مازندران چطور نسبت به وضعیت سلامت استان آگاهی یابند؟
مسافران مازندران چطور نسبت به وضعیت سلامت استان آگاهی یابند؟
این سامانه به مسافران کمک می کند تا نسبت به وضعیت سلامت استان آگاهی یابند.

به گزارش ندای تجن-دانشگاه علوم پزشکی مازندران سامانه راهنمای خدمات سلامت را با این نشانی معرفی کرد.

سامانه خدمات سلامت مازندران

این سامانه حاوی اطلاعات مربوط به رنگ بندی شهرستان‌ها، وضعیت بیماری کرونا ، تعداد افراد بستری، اطلاعات مراکز جامع سلامت، مراکز 16 ساعته، مراکز شبانه روزی، مراکز تجمعی تزریق واکسن، داروخانه‌ها، بیمارستانها و برخی از اماکن مورد نیاز گردشگران است.

این سامانه به مسافران کمک می کند تا نسبت به وضعیت سلامت استان آگاهی یابند.