بیش از 5هزار نفر آموزش دیدند
بیش از 5هزار نفر آموزش دیدند
در سال 1401 تعداد 5هزار و 855 نفر دوره شامل 430 خانم و 5هزار و 425 نفر آقا در مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای 22 بهمن ساری آموزش‌های دولتی نوع مهارت آموزی را فرا گرفتند.


به گزارش ندای تجن به نقل از روابط عمومی و مرکز اطلاع رسانی مرکز آموزش فنی و حرفه ای 22 بهمن ساری سید احمد طاهری رییس مرکز گفت: آموزش‌های دولتی در مراکز آموزش ثابت، زندانیان، پادگان، روستاها، صنایع و آموزش در محیط کار واقعی اجرا شد.
وی افزود: آموزش مهارتی برای 1هزار و 947 نفر در مرکز ثابت، 1هزار و 374 نفر آموزش برای زندانیان، 923 نفر آموزش مهارتی در پادگان، 161 نفر آموزش در روستاهای شهرستان ساری، 700 نفر آموزش مهارتی در صنایع و 750 نفر آموزش در محیط کار واقعی در سال گذشته را که توسط مربیان این مرکز اجرا شد، فرا گرفتند.
طاهری بهزیستی، نیروی انتظامی، کمپ، پادگان، زندان، دانشجویان، دانش آموزان، مشمولان بیمه بیکاری، کمیته امداد، مرکز ثابت، محیط کار، سکونت‌گاه، شاغلان بنگاه و روستاییان را گروه‌های آموزشی اعلام کرد که آموزش مهارتی برای آنان اجرا شد.
رییس مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای 22 بهمن ساری در تشریح عملکرد واحد آزمون اظهار داشت: در سال گذشته 11 مرحله آزمون هماهنگ؛ با شرکت 2هزار و 585 نفر برگزار شد که از این تعداد 1هزار و 871 نفر قبول شدند که این میزان 72 درصد قبولی را به همراه داشت و در آزمون صنایع ساختمان در 4 مرحله با حضور 609 نفر برگزار که 366 نفر قبول شدند که این میزان 61 درصد قبولی را به همراه داشت.