دبیر طرح توانمند سازی ۵۰۰ روستای مازندران منصوب شد
دبیر طرح توانمند سازی ۵۰۰ روستای مازندران منصوب شد

سیدمحمود حسینی پور، استاندار مازندران، طی حکمی ولی الله نادعلی زاده را به عنوان دبیر طرح توانمند سازی ۵۰۰ روستای مازندران منصوب و معرفی کرد. ‎ حسینی پور، مقام عالی دولت در مازندران با اشاره به تجربیات ارزنده ولی الله نادعلی زاده در راستای اجرای طرح های مقاومت اقتصادی در روستای خرماکلای قائم شهر، وی […]

سیدمحمود حسینی پور، استاندار مازندران، طی حکمی ولی الله نادعلی زاده را به عنوان دبیر طرح توانمند سازی ۵۰۰ روستای مازندران منصوب و معرفی کرد. ‎

حسینی پور، مقام عالی دولت در مازندران با اشاره به تجربیات ارزنده ولی الله نادعلی زاده در راستای اجرای طرح های مقاومت اقتصادی در روستای خرماکلای قائم شهر، وی را بعنوان دبیر طرح توانمند سازی ۵۰۰ روستای مازندران منصوب و معرفی کرد.

استاندار مازندران با بیان اینکه طرح توانمند سازی ۵۰۰ روستای مازندران تا پایان امسال عملیاتی و اجرا خواهد شد و به طور حتم این طرح تا پایان دولت مردمی سیزدهم به تمام روستاهای استان گسترش خواهد یافت، افزود: در نظر است تا پایان امسال ۵۰۰ روستای مازندران همسو با اجرای این طرح توانمند شوند و در صورت معرفی روستایی که قابلیت اجرای این طرح را داشته باشد، به طور حتم به تعداد روستاهای برخوردار نیز افزوده خواهد شد.