صوت-بسته‌های آموزشی محیط زیستی در اختیار مسافرین نوروزی قرار گرفت/مسافران با آرامش وارد جنگل شوند
صوت-بسته‌های آموزشی محیط زیستی در اختیار مسافرین نوروزی قرار گرفت/مسافران با آرامش وارد جنگل شوند
کاویان ادامه داد:از گردشگران نوروزی می خواهیم تا با آرامش وارد منابع طبیعی و جنگل‌ها شوند و از ایجاد آلودگی صوتی پرهیز کنند، چون در منطقه زندگی حیوانات وارد می‌شوند.

به گزارش ندای تجن -مدیرکل حفاظت از محیط زیست مازندران در گفت‌و گو با رادیو استانی برنامه بهارونه با بیان اینکه استان ظرفیت بسیاری در زمینه گردشگری دارد، گفت:در راستای حفاظت از محیط زیست بسته‌های آموزشی در اختیار مسافرین نوروزی قرار گرفت.

عطاء الله کاویان با اشاره به اینکه از مسافران نوروزی می خواهیم تا اینجا را مانند خانه خود بدانند و در حفاظت از محیط زیست تلاش کنند، افزود:مازندران پذیرای مسافرین بسیاری است و قطعا بسیج نیروها به گونه‌ای است تا خدمات‌رسانی به آنان صورت گیرد.

وی با بیان اینکه در جلسات تمام نکات و الزامات محیط زیستی را به دستگاه‌ها و نیروها اعلام کردیم، گفت:همین اکنون پاک‌سازی در مناطق غربی استان در حال انجام است.

کاویان ادامه داد:از گردشگران نوروزی می خواهیم تا با آرامش وارد منابع طبیعی و جنگل‌ها شوند و از ایجاد آلودگی صوتی پرهیز کنند، چون در منطقه زندگی حیوانات وارد می‌شوند.

مشروح گفت و گو را می توانید در صوت زیر بشنوید.