روز طبیعت ما مهمان جنگل هستیم/زباله‌ها را در داخل سطل بریزیم/وقتی تخلفی دیدیم به شماره 1504 زنگ بزنیم
روز طبیعت ما مهمان جنگل هستیم/زباله‌ها را در داخل سطل بریزیم/وقتی تخلفی دیدیم به شماره 1504 زنگ بزنیم

به گزارش ندای تجن -سیزده بدر “روز طبیعت” نام نهاده شده است تا برای آخرین روز عید نوروز همنشین طبیعت و در سایه سار درختان و در نسیم رودها روز خود را به شب رسانیم. بی تردید تنها این درختانند که می توانند اکسیژن میلیاردها انسان و کل موجودات ریز و درشت کره زمین را […]

به گزارش ندای تجن -سیزده بدر “روز طبیعت” نام نهاده شده است تا برای آخرین روز عید نوروز همنشین طبیعت و در سایه سار درختان و در نسیم رودها روز خود را به شب رسانیم. بی تردید تنها این درختانند که می توانند اکسیژن میلیاردها انسان و کل موجودات ریز و درشت کره زمین را تامین کنند. چه بسا ناسپاسی و نامهربانی با طبیعت دستاوردی جز نابودی و اضمحلال طبیعت نتیجه یی در بر نخواهد داشت و پسماند غذا و آتش های نیم افروخته در پای درختان و مناطق جنگلی که سطح جنگل از برگهای خشک و آسیب پذیر پوشیده شده است می تواند به بحرانی عظیم و غیرقابل کنترل منجر شود. حال اگر سیزده فروردین خود را در مناطق جنگلی انتخاب و برنامه ریزی کردید رعایت این نکات را برای یادآوری گوشزد خواهیم کرد .

1- با توجه به اینکه سرمایه اصلی جنگلها پوشش درختی، درختچه ای و علفی کف جنگل می باشد از شکستن شاخه و قطع تنه درختان خودداری شود.

2- از روشن کردن آتش در پای درختان خودداری نموده و درصورت روشن کردن آتش در جنگل به منظور طبخ غذا قبل از خروج از جنگل از خاموش شدن آتش اطمینان حاصل نمایید.

3- زباله حاصله از تفرج را در پلاستیکهای زباله قرار داده و به سطل های زباله خارج از محیط جنگلی انتقال دهید.

4- از نوشتن یادگاری بر روی تنه درختان به منظور پیشگیری از هرگونه آسیب توسط آفات و بیماریها پرهیز نمایید.

5- برای جلوگیری از کوبیدگی و عدم حاصلخیزی خاک از پارک کردن خودرو در عرصه های جنگلی خودداری شود.

6- در صورت مشاهده هرگونه تخلف در اراضی ملی و جنگلی با شماره 1504 یگان حفاظت منابع طبیعی تماس حاصل نمایید.

امید است با امعان نظر به این نکات و رعایت موارد یادشده فوق یک روز آرامش بخش را برای جنگل و جنگلبانان فراهم سازیم.