فلسفه سیزده بدر
فلسفه سیزده بدر

به گزارش ندای تجن_در آیین و گاهشمار”زرتشتیان و ایرانیان باستان” هر روز یک نام ویژه دارد.سیزدهمین روز در هر ماه به نام روز”باران تیر” (تیشتر) نماد و نشانه ی باران نام دارد.زرتشتیان پس از پایان نوروز در روز سیزده بدر(روز تیر از ماه فروردین) به باغ و دشت می‌روند و به شادی و بازی و […]

به گزارش ندای تجن_در آیین و گاهشمار”زرتشتیان و ایرانیان باستان” هر روز یک نام ویژه دارد.
سیزدهمین روز در هر ماه به نام روز”باران تیر” (تیشتر) نماد و نشانه ی باران نام دارد.
زرتشتیان پس از پایان نوروز در روز سیزده بدر(روز تیر از ماه فروردین) به باغ و دشت می‌روند و به شادی و بازی و با سرزدن به زمین‌های کشاورزی جو و گندم و…. به پاک‌سازی محیط زیست  می پردازند و نوروز خود را به پایان می.رسانند.
و برای درخواست”باران” به درگاه”اهورامزدا”نیایش می‌کنند و آرزوی سالی پر از باران و کشاورزی نیکو می‌کنند.

در مورد نسبت دادن نحسی”سیزدهم” هیچ مناسبتی با ایرانیان ندارد و این اندیشه خرافی پس از یورش اسکندر گجستک و یونانیان به ایران اهورایی وارد ایران شد زیرا عدد سیزده نزد یونانیان نحس بوده است.
آرزوی داشتن نوروز و”سیزده بدر” نیکی را برای همه‌ی ایران دوستان در سراسر این”گیتی” دارم.
شاد و تندرست باشید.!

سیزده بدر خجسته وهمایون باد🌺🌼🌺🌼🌸

  • منبع خبر : خانه هنرمندان ساری