فیلم/راهپیمایی روز قدس در شهرستان نور
فیلم/راهپیمایی روز قدس در شهرستان نور

به گزارش ندای تجن- مردم نور مانند سایر نقاط مازندران امروز به مناسبت گرامی داشت روز جهانی قدس راهپیمایی کردند.

به گزارش ندای تجن- مردم نور مانند سایر نقاط مازندران امروز به مناسبت گرامی داشت روز جهانی قدس راهپیمایی کردند.