فیلم/راهپیمایی مردم مرکز مازندران در روز جهانی قدس
فیلم/راهپیمایی مردم مرکز مازندران در روز جهانی قدس

به گزارش ندای تجن- مردم مرکز استان مازندران امروز به مناسبت گرامی داشت روز جهانی قدس راهپیمایی کردند.

به گزارش ندای تجن- مردم مرکز استان مازندران امروز به مناسبت گرامی داشت روز جهانی قدس راهپیمایی کردند.