دعای روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان
دعای روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان

به گزارش ندای تجن- دعای روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان بدین شرح است. بسم الله الرحمن الرحیم «اللهمّ وفّر حظّی فیهِ من النّوافِلِ واکْرِمْنی فیهِ بإحْضارِ المَسائِلِ وقَرّبِ فیهِ وسیلتی الیکَ من بینِ الوسائل یا من لا یَشْغَلُهُ الحاحُ المُلِحّین. »   «خدایا زیاد کن بهره مرا در آن از اقدام به مستحبات […]

به گزارش ندای تجن- دعای روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان بدین شرح است.

بسم الله الرحمن الرحیم

«اللهمّ وفّر حظّی فیهِ من النّوافِلِ واکْرِمْنی فیهِ بإحْضارِ المَسائِلِ وقَرّبِ فیهِ وسیلتی الیکَ من بینِ الوسائل یا من لا یَشْغَلُهُ الحاحُ المُلِحّین. »

  «خدایا زیاد کن بهره مرا در آن از اقدام به مستحبات و گرامی‌دار در آن به حاضر کردن و یا داشتن مسائل و نزدیک گردان در آن وسیله‌ام به سویت از میـان وسیله‌ها، ای آنکه سرگرمش نکند اصرار و سماجت اصرارکنندگان. »