فیلم/ستاد دیه خواستار همکاری خیرین برای آزادسازی 164زندانی جرایم غیرعمد استان شد
فیلم/ستاد دیه خواستار همکاری خیرین برای آزادسازی 164زندانی جرایم غیرعمد استان شد

به گزارش ندای تجن- براساس گزارش ستاد دیه 164 نفر زندانی جرائم غیرعمد در مازندران داریم که برای آزادی آنان به 46میلیارد تومان اعتبار نیاز است. قرار است خیرین و ستاد دیه در آزادی این تعداد افراد با هم مشارکت کنند. ستاد دیه خواستار همکاری خیرین برای آزادسازی این زندانیان شد.

به گزارش ندای تجن- براساس گزارش ستاد دیه 164 نفر زندانی جرائم غیرعمد در مازندران داریم که برای آزادی آنان به 46میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

قرار است خیرین و ستاد دیه در آزادی این تعداد افراد با هم مشارکت کنند.

ستاد دیه خواستار همکاری خیرین برای آزادسازی این زندانیان شد.