سفر به پایتخت داعش با 20درصد تخفیف
سفر به پایتخت داعش با 20درصد تخفیف
این تبلیغ که در صفحه داخلی مشرق درج دشه است در تلاش برای تبلیغ خرید کتابی درباره حکایت جوانی آلمانی تونسی تبار به نام «ابو زکریا» است ‌که پس از ظهور «داعش» فریب وعده هایش را خورده، راهی سرزمین ‌ «شام» می‌شود.

به گزارش ندای تجن- عکس تبلیغاتی سفر به پایتخت داعش با 20درصد تخفیف در رسانه مشرق منتشر شده است که از نظر مخاطبین قابل توجه است.

این تبلیغ که در صفحه داخلی مشرق درج دشه است در تلاش برای تبلیغ خرید کتابی درباره حکایت جوانی آلمانی تونسی تبار به نام «ابو زکریا» است ‌که پس از ظهور «داعش» فریب وعده هایش را خورده، راهی سرزمین ‌ «شام» می‌شود.

اما خیلی زود می فهمد، این وعده ها سرابی بیش نبوده ‌است. لذا از رقه فرار کرده، به تونس بازمی گردد و در آنجا دست تقدیر او ‌را در مسیر «هادی یحمد»، نویسنده تونسی قرار می دهد. طی دیدارهایش با ‌یحمد آنچه در رقه و نبردهای داعش بر سرش رفته را نقل می کند تا این ‌نویسنده تونسی آن را به صورت کتابی چاپ و منتشر کند. ‌