چشم مردان را باید شست
چشم مردان را باید شست
وقتی قانون را مردانه می نویسند و مردانه نگاه می کنند دیگر زن می ماند و هزارتوی تنهایی.

به گزارش ندای تجن_زن در مشاغل مختلف فعالیت اقتصادی اجتماعی می نماید و با کسب حلال به تامین نیازهای خود و افراد تحت پوشش خویش می پردازد.
زن محور تحول و ساختارشکنی بوده است، تاریخ زمانی دوره جدیدی را آغاز کرد که زن هسته اولیه این تغییر بوده است. اولین تغییر در زندگی مرد با دعوت کردن مرد توسط حوا به خوردن میوه ممنوعه بوده است.
در طول تاریخ ریشه بسیاری از جنگها و تحولات سیاسی اجتماعی در جامعه یک زن بوده است، برای همین قانون را مردان نوشتند تا زن محصور قوانین مردانه زندگی کند.
چنان مردان هنرمندانه و زیرکانه زن را به بازی گرفتند که زن مدینه فاضله خود را در ثروت و شهرت دید و در پی کسب چنین جایگاهی تن خویشتن را کالایی دست بدست قرار داد تا در خلسه و الینه مرد باقی بماند.
برخلاف شعار برابری زن و مرد در طول تاریخ بویژه دوران معاصر، ما همچنان جایگاه واقعی او را در تأمین نیازهای جنسی مردانه تعریف کردیم حالا مهم نیست چه شغلی دارد نکته اینجا است که باید بستر مردان باقی بماند.
برای همین نگاه مسموم مردانه است که وقتی زن به بعضی از مشاغل نظیر مسافرکشی و باربری روی می برد، تصور اولیه مردان نسبت به او نگاهی نامبارک است.
چه بسیار زنانی که می توانند با تن فروشی امرار معاش کنند لیک سختی کار و سنگینی نگاه مردانه را به جان می خرند تا در نهایت نجابت و عفت نان حلالی بر سفره خود قراردهند.
بیاییم زن را یک انسان نه یک کالا بپنداریم و در عمل به آیه: إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ معنی عینی دهیم.

ادامه دارد

بهزاد مختاری