بند 20 دستورالعمل ابلاغیه رهبر فرزانه به طرح ملی نشان اقتصاد مقاومتی اشاره دارد/افراد دارای نشان اقتصادمقاومتی با بازدید تخصصی و میدانی شناسایی شدند
بند 20 دستورالعمل ابلاغیه رهبر فرزانه به طرح ملی نشان اقتصاد مقاومتی اشاره دارد/افراد دارای نشان اقتصادمقاومتی با بازدید تخصصی و میدانی شناسایی شدند
با عزم سازمان و برنامه ریزی ستاد تخصصی استان و فرماندهی سپاه کربلای مازندران و با هماهنگی سازمان کارخانجات کشور بررسی طرح ملی نشان اقتصاد مقاومتی از 5ماه پیش از عید آغاز شد و بازدیدهای تخصصی و میدانی از مجموعه کارخانجات داشتند.

به گزارش ندای تجن- مسئول بسیج کارگران و کارخانجات سپاه کربلای مازندران صبح روز پنج شنبه در همایش بزرگ روز بسیج قشر کارگری در محل کارخانه چوب و کاغذ ساری با حضور مسئولان کشوری و استانی با هدف تجلیل از برترین‌های طرح نشان اقتصاد مقاومتی استان برگزار شد، گفت:افراد دارای نشان اقتصاد مقاومتی با بررسی تخصصی و میدانی شناسایی شدند.

سیدجواد حسینیان با اشاره به اینکه آیت الله سلیمانی مردم دار بودند، گفت:برای خانواده ایشان طلب صبر و آرامش داریم.

وی افزود: با عزم سازمان و برنامه ریزی ستاد تخصصی استان و فرماندهی سپاه کربلای مازندران و با هماهنگی سازمان کارخانجات کشور بررسی طرح ملی نشان اقتصاد مقاومتی از 5ماه پیش از عید آغاز شد و بازدیدهای تخصصی و میدانی از مجموعه کارخانجات داشتند.

حسینیان ادامه داد:رهبر فرزانه در سال 89برای نخستین بار از کلید واژه اقتصادمقاومتی استفاده کردند و در سال 92که دستورالعمل اقتصادمقاومتی را ارائه کردند بند 20 این ابلاغیه اشاره به طرح ملی نشان اقتصادمقاومتی دارد که پس از بررسی این تعداد افراد شناسایی و مورد تجلیل قرار گرفتند.