نقش بازی درمانی در افسردگی کودکان
نقش بازی درمانی در افسردگی کودکان
بازی درمانی نوعی تعامل کمکی بین کودک و بزرگسال آموزش دیده است که از طریق ارتباط نمادین در بازی، در جستجوی راه­هایی برای کاهش آشفتگی­های هیجانی کودک است؛ به ­طوری که کودک در طی تعاملات بین فردی با درمانگر، پذیرش، تخلیه هیجانی، کاهش اثرهای رنج ­آور، جهت­ دهی مجدد تکانه ­ها و تجربه هیجانی تصحیح شده را تجربه می کند.

به گزارش ندای تجن- در هر جامعه سلامت کودکان و نوجوانان اهمیت ویژه ای دارد و توجه به بهداشت روانی آنان کمک می کند تا از نظر روانی و جسمی سالم بوده و نقش اجتماعی خود را بهتر ایفا کنند.

افسردگی کودکان رایج ترین اختلال دوران کودکی است که به آن باید توجه ویژه داشت، زیرا می تواند کارکرد خانواده را تحت تاثیر قرار داده و یا اگر درمان نشود بعدها به اختلال روانی دیگر منجر شود و بازی درمانی یکی از روش های مناسب برای درمان افسردگی کودکان می باشد.

افسردگی در دوره­ کودکی می­تواند به صورت تحریک پذیری و پرخاشگری نشان داده شود، یعنی بازی به عنوان روش درمانی وی به کار گرفته می شوند تا به کودک، کمک کند تا فشارهای احساسی خویش را تحت کنترل قرار دهد.

این روش در مورد کودکان سه تا هشت ساله به کار می رود که مشکلات خانوادگی مانند طلاق والدین دارند، ناخن می جوند، دچار شب ادراری اند، اختلال رفتاری دارند، بیش­فعال­اند، در روابط گروهی موفق نیستند، اضطراب دارند و دارای افسردگی در دوران کودکی هستند، این نوع درمان درمورد تعلیم و تربیت کودکان از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

بازی درمانی نوعی تعامل کمکی بین کودک و بزرگسال آموزش دیده است که از طریق ارتباط نمادین در بازی، در جستجوی راه­هایی برای کاهش آشفتگی­های هیجانی کودک است؛ به ­طوری که کودک در طی تعاملات بین فردی با درمانگر، پذیرش، تخلیه هیجانی، کاهش اثرهای رنج ­آور، جهت­ دهی مجدد تکانه ­ها و تجربه هیجانی تصحیح شده را تجربه می کند.

درمانگران از بازی درمانی برای کمک به کودکان، برای ابراز آنچه آنها را ناراحت کرده است، استفاده می کنند،  بازی افکار درونی کودک با دنیای خارجی او را ارتباط می­دهد و باعث می شود که کودک بتواند اشیای خارجی را تحت کنترل خود درآورد.

بازی به کودک اجازه می دهد تا تجربیات، افکار، احساسات و تمایلاتی را که برای او تهدیدکننده هستند نشان دهد،  بازی یک روش صحیح و درست برای درمان کودک است، زیرا کودکان اغلب در بیان شفاهی احساساتشان با مشکل روبرو هستند.

از طریق بازی کودکان می توانند موانع را کاهش دهند و احساساتشان را بهتر نشان دهند. بازی درمانی به عنوان ارتباط بین فردی  پویا بین کودک و درمانگر آموزش دیده در فرآیند بازی درمانی توصیف می شود که رشد یک ارتباط امن را برای کودک تسهیل می کند تا کودک به طور کامل خود را بیان کند.

 باتوجه به مطالعات مختلفی که در زمینه تاثیر بازی درمانی بر افسردگی کودکان انجام شد، به نتایج معنی داری در زمینه ارتباط بازی درمانی بر افسرگی کودکان دست یافتند؛ به عبارت دیگر بازی درمانی منجر به نتایج موثری در درمان و بهبود افسردگی کودکان می­شود.

نگارنده: شیدا لطفی، دانشجوی دکتری روانشناسی- مرکز مشاوره آرامش فرماندهی انتظامی استان مازندران