فیلم/جریمه و اعمال قانون برای ورود مسافران به مناطق خطر آفرین سواحل مازندران
فیلم/جریمه و اعمال قانون برای ورود مسافران به مناطق خطر آفرین سواحل مازندران
سید محمود حسینی پور بیان کرد: برای کسانی که به مناطق خطر آفرین دریا وارد می شوند جریمه و اعمال قانون در نظر گرفتیم.

به گزارش ندای تجن- استاندار مازندران امروز در حاشیه افتتاح طرح ملی ساماندهی سواحل کشور در فریدونکنار با بیان اینکه دریای مازندران با سایر مناطق کشور متفاوت است، گفت:مسافران بدانند که شنا در تمامی مناطق دریای مازندران مناسب نیست و خطر جانی در پی دارد.
سید محمود حسینی پور بیان کرد: برای کسانی که به مناطق خطر آفرین دریا وارد می شوند جریمه و اعمال قانون در نظر گرفتیم.
نبی الله علی نتاج

مشروح سخنان را در فیلم زیر ببینید