مصصم به برخورد قاطع با شبکه فساد برنج هستیم/سفره مردم جای جولان‌دادن نیست
مصصم به برخورد قاطع با شبکه فساد برنج هستیم/سفره مردم جای جولان‌دادن نیست
حسینی پور با بیان اینکه در دنیا کشورهایی که توسعه یافتند بخش خصوصی را حاکم کردند، ادامه داد:ما نیازمند تعامل بسیار جدی با تشکل ها هستیم؛شبکه فساد در مازندران شکل گرفت که سبب ضرر به کشاورز می شود و ما مصمم هستیم تا با این شبکه برخورد قاطع انجام دهیم.

به گزارش ندای تجن- استاندار مازندران در جلسه با انجمن برنج ایران که در محل استانداری برگزار شد، گفت: بازار امروز هوشمند است و کسی در این بازار می تواند موفق عمل کند که خود را به روزرسانی کند، افزود:ما باید بتوانیم تولیدات خود را با الزامات دانش بنیان به 5برابر افزایش دهیم.

سید محمود حسینی پور با اشاره به اینکه فقط برای تعیین قیمت هنرنمایی می کنند و در سایر حوزه ها برنامه ندارند، افزود:همین موضوع سبب بلا بر سر کشاورز می شود، اگر قرار باشد که کشاورزی امروز ما در اختیار دولت باشد این خلاف مسیر جهت آب است.

حسینی پور با بیان اینکه در دنیا کشورهایی که توسعه یافتند بخش خصوصی را حاکم کردند، ادامه داد:ما نیازمند تعامل بسیار جدی با تشکل ها هستیم؛شبکه فساد در مازندران شکل گرفت که سبب ضرر به کشاورز می شود و ما مصمم هستیم تا با این شبکه برخورد قاطع انجام دهیم.

وی با اشاره به اینکه در بخش سلامت که در حال فعالیت هستند ما دستان آنان را می فشاریم، اضافه کرد:مگر می شود با سفره مردم بازی کرد، حکایت برنج مانند نان است اینجا جای جولان دادن نیست.

استاندار مازندران با بیان اینکه کسانی که می توانند رقابت ایجاد کنند بخش خصوصی مومن و متدین است که برنج را به عنوان ذخیره مردم می شناسد و براساس این نگاه باید طوری کار کنیم که همه مردم بتوانند از این برنج استفاده کنند.

مشروح کامل سخنان استاندار را در فیلم زیر ببینید:

عکس تزیینی است