فیلم/رنج کشاورزان مازندران در حال خریداری است/وقتی انجمن مردم نهاد حامی کشاورزان می‌شود
فیلم/رنج کشاورزان مازندران در حال خریداری است/وقتی انجمن مردم نهاد حامی کشاورزان می‌شود
گزارش کوتاهی از سوی سیدعلی حسینی خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در بابل درباره نحوه خرید برنج تهیه شده است که با هم می بینیم.

به گزار ش ندای تجن- به گفته مسئولان بیش از 150هزار تن برنج در دست کشاورزان مازندران مانده بود و تبدیل به رنجی شده بود که با نگاه کردن به آن غصه می خورند.

رکود برنج در انبارها سبب کاهش نقدینی در بازار شده بود و شکاورزانی که با فروش محصول خود به خرید و فروش کالا و تفریح می پرداختند مانده بودند که چه کنند.

خوشبختانه استاندار مازندران توانست طی جلسه ای که با انجمن تولید برنج ایران داشت، کمک کند تا این رنج پرزحمت که از سال گذشته در انبارها باقی مانده بود، به تدریج خریداری شود.

انجمن تامین برنج ایران براساس امضای تفاهم نامه با استاندار مازندران اقدام به خرید برنج کشاورزان کرد و این روند ادامه دارد.

گزارش کوتاهی از سوی سیدعلی حسینی خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در بابل درباره نحوه خرید برنج تهیه شده است که با هم می بینیم.