بازدید مهارتی فرماندار ساری
بازدید مهارتی فرماندار ساری
نوبخت از نزدیک با رشته های مختلف مهارتی این مرکز آشنا شد.

به گزارش ندای تجن- امروز صبح فرماندار ساری محمدعلی نوبخت از مرکز آموزش فنی و حرفه ای 22بهمن ساری بازدید کرد.

نوبخت از نزدیک با رشته های مختلف مهارتی این مرکز آشنا شد.

  • منبع خبر : دریافتی