رتبه نخست اداره کل آموزش فنی‌و حرفه‌ای در طرح کارآموزی در محیط کار واقعی
رتبه نخست اداره کل آموزش فنی‌و حرفه‌ای در طرح کارآموزی در محیط کار واقعی
اداره کل آموزش فنی حرفه ای مازندران در بین دستگاه های این استان، رتبه اول ایجاد کارگاه‌های محیط کار واقعی در دو ماهه سال جاری کسب کرد.

به گزارش ندای تجن به نقل از روابط عمومی و مرکزاطلاع رسانی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای مازندران،سید حسین درویشی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای مازندران در گزارشی به خیریانپور پورمعاون هماهنگی اموراقتصادی وگردشگری استانداری مازندران، عملکرد دستگاه های اجرایی استان را درطرح کارآموزی درمحیط کار واقعی را اعلام کرد.

بر اساس این گزارش اداره کل آموزش فنی و حرفه ای مازندران ۹۳۵، سازمان جهاد کشاورزی این استان ۳۹، سازمان صنعت، معدن، تجارت مازندران ۱۱۳ و اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری مازندران یک کارگاه محیط کار واقعی را در دو ماه ابتدایی سال راه اندازی نمودند.