عزم دولت سیزدهم برای تحول اداری جدی است /نبود داده درست از منابع انسانی از چالش‌ها است
عزم دولت سیزدهم برای تحول اداری جدی است /نبود داده درست از منابع انسانی از چالش‌ها است
وی به اهمیت دو مقوله بهره وری و استفاده مناسب از نیروی انسانی برای حکمرانی نظام اداری اشاره کرد و بیان داشت : با توجه به این که برخی بدعت های اداری سالیان سال در حال اجرا است، تغییرات در نظام اداری با مقاومت های زیادی مواجه می شود ، لیکن برای تحقق بهره وری و عدالت در نظام اداری باید به این مسائل ورود پیدا کرد.

امید محبی در نشست حکمرانی مدیریت، بهره وری و اقتصاد در محل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری افزود: اگرچه شعار ارتباط بین دانشگاه و دستگاه های اجرایی همواره داده شده است، اما واقعیت این است که پای دانشگاه همچنان در همراهی با توسعه استان باز نشده و این تعامل باید تقویت شود.

وی ادامه داد: دولت سیزدهم مقوله ارتباط پژوهشی بین دستگاه اجرایی با دانشگاه را از یک سال گذشته مورد توجه قرار داده است.

محبی با تاکید بر این که رویکرد و ماموریت دولت سیزدهم اداره کشور به صورت علمی است، گفت: در همین راستا استفاده و تعامل با دانشگاه مورد تاکید است .

وی به اهمیت دو مقوله بهره وری و استفاده مناسب از نیروی انسانی برای حکمرانی نظام اداری اشاره کرد و بیان داشت : با توجه به این که برخی بدعت های اداری سالیان سال در حال اجرا است، تغییرات در نظام اداری با مقاومت های زیادی مواجه می شود ، لیکن برای تحقق بهره وری و عدالت در نظام اداری باید به این مسائل ورود پیدا کرد.

محبی، گفت: مطمئنا اصلاح نظام اداری نیازمند ایثارگری و شجاعت خاص است، تصمیم و رویکردی که دولت سیزدهم با دانش ورود پیدا کرده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران، تصریح کرد: به طور یقین کارآمدی نظام اداری از روی کاغذ به اجرا، با مشکلات و هزینه هایی همراه است، اما عزم دولت سیزدهم در این ماموریت تحول اداری جدی است.

محبی ادامه داد: ایجاد بهره وری همانطوری که بسیار سخت است، بسیار هم آسان است، برای نمونه این که غذاهای تولید را به راحتی دور ریز نکنیم و یا جلوگیری از هدر رفت انرژی ها بسیار آسان است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به استقرار دولت هوشمند اشاره کرد و گفت: دولت هوشمند مورد نظر دولت سیزدهم بسیار مهمتر از دولت الکترونیک است، دولت الکترونیک مربوط به دو دهه گذشته است.

محبی با اشاره به نهضت فیبر نوری و ارایه همه خدمات اداری به صورت غیر حضوری تا پایان دولت سیزدهم ، این اقدام را بزرگترین گام و ماموریت دولت عنوان کرد و گفت: این موضوع در استان مازندران با جدیت دنبال می شود.

وی با تاکید بر این که دولت هوشمند در دولت سیزدهم دنبال می شود، اظهار داشت: همتراز کردن فرایند های اداری بین کارکنان، بسیار هم است.

معاون استاندار نظام اداری کارآمد و قابل دفاع برای ارایه خدمات مطلوب به مردم را منوط به عملیاتی کردن شایسته سالاری دانست و گفت: نبود داده درست از منابع انسانی از چالش ها است، با داشتن نام و خانوادگی ،سال تولد و یا مدرک تحصیلی و سنوات نمی توان شایسته سالاری را تعریف کرد.

  • منبع خبر : استانداری