شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران پیشرو در تولید داخلی
شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران پیشرو در تولید داخلی

به گزارش ندای تجن- شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران تولیدکننده کاغذ کشور است که به تازگی 30هزار تن از کاغذ برای چاپ کتاب های درسی را تولید کرده است. این شرکت با تکیه بر توان مهندسان داخلی توانسته است شعار«ما می توانیم« را به مرحله تحقق برساند و در مسیر رشد و توسعه استان […]

به گزارش ندای تجن- شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران تولیدکننده کاغذ کشور است که به تازگی 30هزار تن از کاغذ برای چاپ کتاب های درسی را تولید کرده است.

این شرکت با تکیه بر توان مهندسان داخلی توانسته است شعار«ما می توانیم« را به مرحله تحقق برساند و در مسیر رشد و توسعه استان مازندران نقش داشته باشد.

در کلیپ زیر فیلمی از روند توسعه شرکت برای شما مخاطبین به نمایش می گذاریم.