خبرنگاران از پروژه‌های دانشگاه علوم پزشکی بابل بازدید کردند
خبرنگاران از پروژه‌های دانشگاه علوم پزشکی بابل بازدید کردند

به گزارش ندای تجن_تور رسانه اصحاب استان و شهرستان از پروژه‌های دانشگاه علوم پزشکی بابل که با حضور دکتر مظفرپور رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل در جمع خبرنگاران انجام شد.در این تور رسانه‌ای که از پروژه‌های دانشگاه علوم پزشکی بازدید به عمل آمد از روند پروژه‌های نیمه تمام دانشگاه واتمام چند پروژه که افتتاح آن […]


به گزارش ندای تجن_تور رسانه اصحاب استان و شهرستان از پروژه‌های دانشگاه علوم پزشکی بابل که با حضور دکتر مظفرپور رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل در جمع خبرنگاران انجام شد.
در این تور رسانه‌ای که از پروژه‌های دانشگاه علوم پزشکی بازدید به عمل آمد از روند پروژه‌های نیمه تمام دانشگاه واتمام چند پروژه که افتتاح آن در سال جاری را انجام می‌شود مورد بررسی رسانه‌ها قرار گرفت.
نبی الله علی نتاج.خبرنگار روزنامه پیشرو