دخانیات همچنان مافیایی در جهان نقش بازی می‌کند
دخانیات همچنان مافیایی در جهان نقش بازی می‌کند
یکی از همکاران ما یادداشتی درباره اثرات مخرب مصرف سیگار به نگارش درآورد که بدین شرح است.

ندای تجن_دخانیات وعلل وآسیب‌های ان بارها درطی مقالات وگزارشات متعددی که از اصحاب رسانه، اساتید، بزرگان دینی، کارشناسان، روانشناسان و… بیان شده است که اشاره ای کوتاه به آن خواهیم داشت: در مطلبی که درسایت انجمن مددکاری اجتماعی ایران درشهریور ماه سال ۹۲ درج شده است بهروز معبودیان روانشناس اشاره دارد طبیعی است که معرف هرگونه مواد مخدر که وابستگی ایجاد کند تغیراتی در خلق وخوی وحتی اشتهای افراد بوجود خواهد آورد واین تغییرات درنهایت روی خانواده، اجتماع هم اثراتی به جا خواهد گذاشت که شاید غیر قابل جبران باشد.

درعوامل روانشناسی باورهای غلط که افراددارند انها را سیگاری می کند مثل اینکه فرد عصبی باشد وبگوید وقتی سیگار می کشم ارام می شوم. یا بگوید بالاخره قرار است بمیرم پس همان بهتر که سیگار را بکشم! یا با این باور که نباید بچه مثبت باشیم زندگی فرد به بیراهه می رود واز مسیر عادی خارج می شود.

متاسفانه درطی سالیان اخیر با توجه به اینکه ارتباطی نیز سیگار وسیله مقابله به خشم بوده وبسیاری از بازیگران در فیلم های خود از سیگار برای فروکش کردن خشم خود استفاده می کنند، این باور که واقعا سیگار جلوی خشم را می گیرد بیشتر تقویت شده واین احساس را نهادینه کرده است! همانند سازی با موسیقی دانان، هنرمندان وحتی پارتی ها وقرار گرفتن درفضای رمانتیک مثل کافی شاپ ها از جمله عواملی است که بسیاری از جوانان و نوجوانان را به سمت سیگار می کشد وبر روی آن‌ها در خزانه یادگیری خود رایی خود را ثبت می کند.

یاد دادن الگوهای جایگزینی درامر دخانیات خط قرمز کشیدن درآن زندگی می تواند باشد واثرات مثبتی می‌تواند داشته باشد به عنوان مثال: اگر با فرد سیگاری رابطه دارید باید گفت: درخانه من سیگار نکش.
عالیه شکر بیگی استاد دانشگاه وجامعه شناس معتقد است مهمترین عامل گرایش به سمت سیگار را متاسفانه خود خانواده، دوستان وهمسالان هستند ورسانه نقش زیادی به گرایش به سمت سیگار می گذارد.

جامعه امروز ما متاسفانه آمار وارقام افرادی که مصرف سیگار دارند کم نیست وهمزمان با تحولات جهان امروز کارخانه های متعدد تولید سیگار، تبلیغات وبرندها از شرکت هایی که دراین امر سرمایه گذاری می کنند، نقش سوپر استارها وهنرمندان عرصه بازیگری که ژستهای انچنانی از سیگاری بر لب دارند درکنار تبلیغات لباس وماشین و… نقش یک بازیگر حرفه‌ای را در عرصه زندگی فردی، اجتماعی، گروهی بازی می کند وقطعا اثرات واسیب‌های ان درجامعه نیز تاثیر گذار خواهد بود.

درطی جریان زندگی هر فردی با مسائل ومشکلاتی با ان روبرو می شود که پناه بردن به سیگار ومشروبات الکلی به عنوان راهکاری جلوه گر می شود. اگر چه این وظیفه خطیر یک بازیگر یا کارگردان است که اثرات آن را نشان دهد اما گاهی جوان وبیننده ما با هر سطح دانش وآگاهی به خطا می رود وهر چه قدر دامنه تبلیغات پوسترهای فیلمها، سینماها، کارگاه‌ها، اماکن عمومی درجهت خلاف عدم استفاده از دخانیات ورای منفی باشد وانچه که از هزینه های سرسام اور تبلیغاتی درجهت ضد استفاده از دخانیات باشد اثر گذاری آن در تمامی مردم وکل جامعه بیشتر است.
متاسفانه ما شاهدیم دکه های روزنامه فروشی درسراسر کشور درکنار مطبوعات محلی برای نشر سیگار است یا مغازه های خواربار فروشی و…وارد مافیایی که این سیاست بزرگ مصرف سیگار را دارد نمی شوم اما قطعا هر چقدر تولیدات کارخانجات سیگار وتنباکو ومشتقات آن بالا رود خسارت بیشتری به جان ومال واقتصاد یک فرد، جامعه است. چرا که فرد سیگاری در درجه اول آسیب به خود، خانواده، محل کاری که افراد با آن درارتباط هستند ومکانهایی که دوستان و اشنایان مجبور به تحمل پذیرفتن ان فرد هستند. ونتایج بیماریهای ریه وتنفسی خود صحتی بر این موضوع است.
ما می توانیم اقتصاد کشورمان را با تولیدات موادغذایی، صادرات ووادرات بیشتر بالا ببریم ویکی از راهها تبلیغات ضد سیگار و… بیشتر داشته باشیم. فضاهای عمومی متعلق به همه افراد است وباید مکان افرادی که سیگار استفاده می کنند جدا شود دقیقا کاری که در سالن هواپیمایی در اکثر کشورهای جهان وایران خودمان نیز انجام می شود.

هر زمان اثرات تبلیغ نه به مصرف سیگار ودخانیات با فرهنگ سازی که در باور ما گنجانده شود که نه فقط در طول یک سال بلکه همیشه تا باعث کمرنگ شدن تولید کارخانجات وکاهش تقاضای مصرف سیگار شود وبه مرور زمان دست مافیای دخانیات درجهان کوتاه خواهد شد در قلمرو این نکته است که هر کشوری کاهش نزولی مصرف وتولید سیگار را به نمایش بگذارد واین امر همت وتلاش وافر سیاستمندان، کارشناسان قوی یک کشورومردمان ان را می طلبد.

زینت موسوی پور