مسایل مختلف در حوزه جمعیت باید دیده و بر روی آنان کار شود/امنیت شغلی بانوانی که مادر می‌شوند مورد توجه قرار گیرد
مسایل مختلف در حوزه جمعیت باید دیده و بر روی آنان کار شود/امنیت شغلی بانوانی که مادر می‌شوند مورد توجه قرار گیرد

به گزارش ندای تجن- استاندار مازندران در همایش جوانی جمعیت که در روز 14تیرماه برگزار شد، گفت:یکی از بحث‌ها در دولت سیزدهم توجه به امر جمعیتی است، مسایل معیشتی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی هر کدام باید در جای خود دیده و کار شود. سید محمودحسینی پور با بیان اینکه موضوع فرهنگی یکی از […]

به گزارش ندای تجن- استاندار مازندران در همایش جوانی جمعیت که در روز 14تیرماه برگزار شد، گفت:یکی از بحث‌ها در دولت سیزدهم توجه به امر جمعیتی است، مسایل معیشتی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی هر کدام باید در جای خود دیده و کار شود.

سید محمودحسینی پور با بیان اینکه موضوع فرهنگی یکی از علت اساسی نرخ پایین جمعیت است، افزود: امنیت شغلی بانوان باید مورد توجه قرار گیرد، وقتی زنان در مکان‌های مختلف کار می‌کنند اگر قرار باشد وقتی مادر شدند مورد تهدید ترک شغل قرار گیرند قاعدتا این اتفاق نمیفتد.

سخنان استاندار را در فیلم زیر ببینید