ماه ماه حج اندیشه/ ۱
ماه ماه حج اندیشه/ ۱
حج عظیم ترین اجتماع مسلمین از ملل و اقوام مختلف است و بهترین فرصت برای تبیین و ترویج درست اسلام و مفاهیم قرآن است.

حج دیدار خانه پروردگار عالم است و حجاج با حضور در منزل خدا حاجی می شوند و برمی گردند، محرم ماه حج اندیشه است. محرم فرصتی است تا با رخصت بیشتر اتفاقات کربلا را مرور کنیم و از حج نیمه تمام اباعبدالله الحسین علیه السلام همراهش شویم و منزل به منزل بیاموزیم آنچه او برایش قیام کرد.

مطالعه گفتار ایشان در هر منزلی که ایستادند را به تأمل بنشینیم تا بهتر حماسه کربلا را درک کنیم. تلاش می کنم در طول شب های آتی قطره ای از کلام آقایم حسین بن علی ع را تشریح کنم، زیرا شناخت رفتار او در طول مسیر و آنچه در کربلا انجام داد شاید شناخت و عظمت فهم کلام خانم زینب س را درست تر درک کنیم.

مولایم برای قدرت، ثروت و تمایلات دنیوی حج را نیمه رها نکرد که اتفاقا همین رفتارش در مناسک حج خود بهترین مدعا است که او شناخت دقیق از زمان و مکان داشت و با ناتمام گذاشتن حج خود، اولین درس ارتباطات را به عالم داد.

حج چیست؟ حج عظیم ترین اجتماع مسلمین از ملل و اقوام مختلف است و بهترین فرصت برای تبیین و ترویج درست اسلام و مفاهیم قرآن است.

در چنین تجمعی که نمونه اش در تاریخ مشاهده نمی شود یک مبلغ می تواند اندیشه خود را تبلیغ کند. امام حسین علیه السلام با درک عمیق از مناسک حج، تعمدا حج را نیمه رها کرد تا خروج او موجب پرسش و گفتمان شود، اتفاقی تاریخی که تکرار نشده است. ادامه دارد.

بهراد مختاری