انتصاب مدیر عامل آبفا مازندران به عنوان رئیس شورای هماهنگی مدیران از سوی وزیر نیرو
انتصاب مدیر عامل آبفا مازندران به عنوان رئیس شورای هماهنگی مدیران از سوی وزیر نیرو
مدیر عامل آبفا مازندران طی حکمی از سوی وزیر نیرو به عنوان رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در استان منصوب شد

به گزارش ندای تجن به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب مازندران؛ دکتر علی اکبر محرابیان وزیر نیرو ، دکتر بهزاد برارزاده مدیر عامل آبفا استان را به عنوان رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در مازندران برگزید و وی را به مدت دو سال در این سمت منصوب کرد.

در این حکم آمده است: نظر به ضرورت هماهنگی شرکت ها و مدیران استانی صنعت آب و برق در اجرای نظام نامه هماهنگی مدیران استانی وزارت نیرو، به موجب این حکم به مدت دو سال به عنوان رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در استان مازندران منصوب می شوید.

در بخش دیگر حکم از دکتر برارزاده خواسته شده تا در راستای هم افزایی ، تشریک مساعی ، تحقق کامل اهداف و وظایف در راستای پیشبرد برنامه های ابلاغی با همکاری سایر اعضای شورا و دبیرخانه مرکزی شورای هماهنگی مدیران استانی با رعایت اصول «عدالت محوری» ،«روحیه انقلابی و جهادی»، « مردم داری» و « فساد ستیزی» در انجام وظایف محوله در راستای شعار« دولت مردمی و ایران قوی» اهتمام ویژه به عمل آورد.

گفتنی است شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در مازندران شامل شرکتهای آب ، آب و فاضلاب، برق منطقه ای، توزیع برق، توزیع برق غرب استان، واحد آموزش و پژوهشی صنعت آب و برق همچنین مطالعات دریای خزر، نیروگاه شهید سلمی نکاء و نیروگاه برق حرارتی است.