عذرخواهی بابت تاخیر 24روزه حقوق پرسنل شهرداری ساری/ماهانه 70میلیارد تومان صرف پرداخت حقوق کارکنان شهرداری می‌شود
عذرخواهی بابت تاخیر 24روزه حقوق پرسنل شهرداری ساری/ماهانه 70میلیارد تومان صرف پرداخت حقوق کارکنان شهرداری می‌شود
معاون شهرداری ساری با بیان اینکه مبلغ 33میلیارد و 800میلیون تومان برای بیمه به تامین اجتماعی پرداخت کردیم، ادامه داد:ماهانه 70میلیارد تومان برای حقوق پرسنل پرداخت می کنیم.

به گزارش ندای تجن- امروز صبح کمی دیر به جلسه شورای شهر ساری رسیدیم.

در این جلسه تعدادی از نمایندگان شهرداری ساری به منظور ارائه گزارش حضور داشتند.

درباره اجرای طرح فیبر نوری در ساری صحبت شد که اعضای شورا موافقت کردند و در ادامه مصوب شد تا برای بررسی اسناد سال های 99و 1400 شهرداری حسابرس تعیین شود.

همین طور اعضا مصوب کردند تا سقف اختیار شهرداری برای انجام معاملات از 25میلیارد ریال به 30 میلیارد ریال افزایش یابد.

درباره کمک شورا و شهرداری ساری به برخی از افراد و همین طور کودکان بیمار سرطانی صحبت شد که پس از بررسی اعضا قرار شد 100میلیون تومان به کودکان کمک شود.

محمدرضا رضایی فرح آبادی معاون اداری مالی و شهرداری ساری درباره این موضوع که حقوق پرسنل با توجه به اینکه 24روز گذشته، پرداخت نشد عذرخواهی کرد.

وی در ادامه درآمد 3منطقه شهرداری های ساری را بیان کرد که به گفته او 16میلیارد تومان کسری درآمد در منطقه یک داشتند.

درآمد منطقه یک در تیرماه 11میلیارد و در مردادماه 20میلیارد بود و در منطقه 2 نیز تیرماه 28میلیارد و در مردادماه تاکنون 19میلیارد تومان درآمد داشتند.

رضایی با بیان اینکه در منطقه 32میلیارد و 600میلیون تومان درآمد داشتیم، افزود:از ابتدای مردادماه تاکنون 6میلیارد و 700میلیون تومان درآمد داشتیم.

وی با بیان اینکه مبلغ 33میلیارد و 800میلیون تومان برای بیمه به تامین اجتماعی پرداخت کردیم، ادامه داد:ماهانه 70میلیارد تومان برای حقوق پرسنل پرداخت می کنیم.

شهرام ایرجی درباره سخت شدن مدیریت هزینه و درآمد در شهرداری ساری شد.

ذوالفقار شریفی نیز از شهرداری خواست تا مرخصی تشویقی به کارکنان بدهد و برای مسافرت اربعین از آن بهره مند شوند.