افتتاح پروژه پرورش مزرعه ماهیان خاویاری نبی‌پور در آهنگرکلای بزرگ بخش گتاب بابل
افتتاح پروژه پرورش مزرعه ماهیان خاویاری نبی‌پور در آهنگرکلای بزرگ بخش گتاب بابل
کمیل آری افزود:این بنگاه تولیدی دارای ۹ استخر به قطر ۹ متر و با مساحت مفید ۴۵۰ مترمربع به پرورش ماهیان خاویار گونه فیل ماهی که مقاوم تر از ماهیان گرم آبی و سردآبی یکی از پنج نمونه خاویار موجود در دریای خزر اختصاص دارد.

کمیل آری «رئیس اداره شیلات شهرستان بابل از افتتاح پروزه پرورش مزرعه ماهیان خاویاری نبی پور در آهنگرکلای بزرگ بخش گتاب بابل خبرداد.

کمیل آری افزود:این بنگاه تولیدی دارای ۹ استخر به قطر ۹ متر و با مساحت مفید ۴۵۰ مترمربع به پرورش ماهیان خاویار گونه فیل ماهی که مقاوم تر از ماهیان گرم آبی و سردآبی یکی از پنج نمونه خاویار موجود در دریای خزر اختصاص دارد.

وی با بیان اینکه برداشت این ماهیان بعد از وزن ۱۰ کیلو امکان پذیر است،ادامه داد: از مهرماه سال گذشته رهاسازی این ماهیان با وزن یک کیلو انجام شد.

آری افزود:در شهر گتاب بیش از ۶۰۰ تن تولید انواع ماهیان داریم، ۶۵۰ مرکز انواع پرورش ماهی در شهرستان بابل به شکل صنعتی و سنتی داریم هفت مرکز خاویاری مجوز بهره برداری دارند.

رئیس اداره شیلات بابل با بیان اینکه با تولید ۱۰ هزار تن انواع آبزیان در جایگاه رتبه برتر شمال کشور هستیم امسال دو مرکز پرورش ماهی خاویار به شهرستان بابل اضافه می شود، ادامه داد:۱۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اعتبار به حوزه شیلات شهرستان بابل از محل سفر ریاست جمهور، گام مثبت در حمایت از صنعت شیلات هست.

وی بیان کرد:۱۰ مرکز در اولویت شهرستان برای پرداخت اعتبارات تعیین شد که دو مرکز مربوط به مشاغل خانگی هست.

آری افزود: برای ۱۰ مرکز پرورش ماهی قول مساعد برای جذب تسهیلات اخذ شد این بنگاه اقتصادی نیازمند پروانه چاه و همچنین درام فیلتر برای استخر ماهی با اعتبار ۳۰۰ میلیون تومان است که پیگیری لازم برای حل مشکل این تولیدکننده در دستور کار قرار دارد.

  • منبع خبر : خبربابل