بیان پیشنهاداتی برای درآمد پایدار در جلسه شورای شهرساری
بیان پیشنهاداتی برای درآمد پایدار در جلسه شورای شهرساری

به گزارش ندای تجن به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر ساری در این جلسه که  سید حسین یوسفی نایب رئیس شورا ، سید افشین راسخ رئیس کمیسیون بودجه ، عطایی شهردار منطقه یک و کارشناسان حوزه مالی و درآمد شهرداری های مناطق حضور داشتند ضمن بررسی دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال […]

به گزارش ندای تجن به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر ساری در این جلسه که  سید حسین یوسفی نایب رئیس شورا ، سید افشین راسخ رئیس کمیسیون بودجه ، عطایی شهردار منطقه یک و کارشناسان حوزه مالی و درآمد شهرداری های مناطق حضور داشتند ضمن بررسی دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال آینده شهرداری مباحثی همچون رفع مشکلات مربوط به وصول مطالبات، ایجاد راهکارهای درآمدی پایدار و تشکیل کارگروه درآمدی با حضور کارشناسان تخصصی نیز مطرح شد.