چرا متولیان کمکی به حفظ محیط زیست رودخانه تجن نمی‌کنند؟
چرا متولیان کمکی به حفظ محیط زیست رودخانه تجن نمی‌کنند؟

ندای تجن- امروز یکی از مخاطبین ما پیامی ارسال کرد که برای رعایت امانت داری و حفظ حقوق مخاطب آن را منتشر می کنیم تا در صورت لزوم مسئولان امر پاسخگو باشند: پیام شهروند: مدتی است از کنار رودخانه تجن که امروز آبی ندارد تا از دیدن آن لذت ببریم، رد می شوم و علف‌های […]

ندای تجن- امروز یکی از مخاطبین ما پیامی ارسال کرد که برای رعایت امانت داری و حفظ حقوق مخاطب آن را منتشر می کنیم تا در صورت لزوم مسئولان امر پاسخگو باشند:

پیام شهروند: مدتی است از کنار رودخانه تجن که امروز آبی ندارد تا از دیدن آن لذت ببریم، رد می شوم و علف‌های هرز و نیزار را در آن می بینم اما متاسفانه اقدامی برای پاک سازی آن انجام نشده است و از طرفی فاضلاب‌های خانگی و پسماند نیز به درون آن ریخته می شود، چرا متولیان کاری برای کمک به محیط زیست این منطقه انجام نمی دهند؟

عکس تزیینی است