افزایش قیمت تریاک گرایش به مصرف گُل را افزایش داده است/در شأن ایران نیست از طرفی شهید مبارزه با موادمخدر داشته باشیم و از طرفی جوان معتاد!
افزایش قیمت تریاک گرایش به مصرف گُل را افزایش داده است/در شأن ایران نیست از طرفی شهید مبارزه با موادمخدر داشته باشیم و از طرفی جوان معتاد!
رئیس کمیته اشتغال مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید تدابیر خاصی برای کنترل مصرف مواد مخدر در نظر گرفت، اظهار داشت: رشد مصرف مواد مخد‌ر به قیمت نابودی نیروی انسانی تمام می شود آن هم در کشوری که به سرعت به سمت سیاهچاله جمعیتی پیش می‌رود.

ندای تجن- علی اصغر عنابستانی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در مورد رشد مصرف شیشه و گُل در میان جوانان، گفت: مواد مخدر سنتی همچون تریاک در یکسال گذشته افزایش قیمت داشته و کمیاب شده است، به همین دلیل این مسئله منجر شده که مصرف کنندگان به سمت مصرف مواد مخدر صنعتی گُل و شیشه روی بیاورند .

افزایش قیمت تریاک گرایش به مصرف گُل را افزایش داده است

نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن در مجلس شورای اسلامی افزود: افزایش قیمت تریاک و سایر مواد مخدر سنتی گرایش به مصرف گُل و مواد مخدر صنعتی دیگر که قابل کشت در منازل و گلدان‌ها است را افزایش داده و آثار جانبی و خطرات اجتماعی آن به مراتب بیشتر از سایر مواد است؛ باید اطلاع رسانی دقیقی در خصوص این مسئله صورت پذیرد در واقع باید برای این موضوع تدبیری اندیشیده شود.

مدیریت اقتضایی مواد مخدر لازم و ضروری است

عضو کمیسیون اجتماعی در مجلس یازدهم ادامه داد: ستاد مبارزه با مواد مخدر و نیروی انتظامی باید تدابیر ویژ‌ه‌ای برای این مسئله در نظر بگیرند؛ شاید به لحاظ ساختار اجتماعی ضرورت پیدا کند به سمت مدیریت اقتضایی مواد مخدر سنتی در کشور پیش برویم .

رئیس کمیته اشتغال مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید تدابیر خاصی برای کنترل مصرف مواد مخدر در نظر گرفت، اظهار داشت: رشد مصرف مواد مخد‌ر به قیمت نابودی نیروی انسانی تمام می شود آن هم در کشوری که به سرعت به سمت سیاهچاله جمعیتی پیش می‌رود.

ساده انگاری نسبت به مصرف گل منجر به رشد مصرف آن شده است

عنابستانی با انتقاد از عوارض ساده انگاری نسبت به مصرف مواد مخدر گُل، یادآور شد: در جامعه نسبت به مصرف مواد مخدر گُل  ساده انگاری وجود دارد که نشأت گرفته از گیاهی بودن آن است در صورتی که عوارض جسمی و روانی آن چه بسا بیشتر از مواد مخدر صنعتی است .

نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: تا به امروز عوارض مصرف گل در کشور به صورت جدی مطرح نشده ولی باید تدابیری سازنده‌ای در خصوص این مسئله در نظر گرفته شود تا از دسترسی آسان به این ماده مخدر در کشور جلوگیری شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در حال حاضر کشفیات گُل به دلیل کشت گلخانه‌ای آن چندین برابر شده است به اعتقاد بنده باید تدابیر سازنده‌ای از سوی نهادهای متولی در این مسئله اندیشیده شود، در شأن کشور ما نیست که هر ساله تعداد زیادی شهید در حوزه مبارزه با مواد مخدر داشته باشد و باز شاهد قربانی شدن جوانان و خانواده‌های آنان به واسطه جنگ خاموش اعتیاد باشیم./