لزوم تهیه برنامه مدون برای گذر از پیک بار 1403
لزوم تهیه برنامه مدون برای گذر از پیک بار 1403

ندای تجن- در راستای بررسی مشکلات شبکه انتقال،فوق توزیع و توزیع شهرستان آمل جلسه هم اندیشی شناسایی مشکلات و برنامه ریزی در جهت رفع آن با حضور موسوی تاکامی، مدیرعامل شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان، حسینی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران و معاونین بهره برداری و مدیران دفاتر تخصصی، در ساختمان […]

ندای تجن- در راستای بررسی مشکلات شبکه انتقال،فوق توزیع و توزیع شهرستان آمل جلسه هم اندیشی شناسایی مشکلات و برنامه ریزی در جهت رفع آن با حضور موسوی تاکامی، مدیرعامل شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان، حسینی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران و معاونین بهره برداری و مدیران دفاتر تخصصی، در ساختمان اداره برق این شهرستان برگزار شد.

در این جلسه دکتر موسوی تاکامی بر تهیه برنامه مدون و همگرایی صنعت برق استان جهت گذر موفق از پیک بار ۱۴۰۳ تأکید کرد و اظهار داشت: همه با هم باید در امر خدمت رسانی به مردم شریف استان تلاش کنیم.