سرپرست دفتر فنی و سرپرست دفتر شهری و شوراهای استانداری مازندران منصوب شدند
سرپرست دفتر فنی و سرپرست دفتر شهری و شوراهای استانداری مازندران منصوب شدند

سیدمحمود حسینی پور، استاندار مازندران در احکامی جداگانه؛ محمد مهدی خناری را به سمت سرپرست دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک و فرهاد عسگری را به سمت سرپرست دفتر امور شهری و شوراهای استانداری منصوب کرد. ‎ به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری مازندران؛ در بخشی از این احکام آمده است: […]

سیدمحمود حسینی پور، استاندار مازندران در احکامی جداگانه؛ محمد مهدی خناری را به سمت سرپرست دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک و فرهاد عسگری را به سمت سرپرست دفتر امور شهری و شوراهای استانداری منصوب کرد. ‎

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری مازندران؛ در بخشی از این احکام آمده است:

امید است؛ با اتکال به خداوند متعال و رعایت کامل قوانین و مقررات و بهره گیری از توان علمی و عملی خویش و استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های بالفعل و بالقوه نهفته در حوزه مسئولیت جدید در انجام شایسته وظایف محوله با رعایت قانون مداری، عدالت محوری و اخلاق گرایی، موفق و سربلند باشید.

محمد مهدی خناری و فرهاد عسگری, احکام خود را از احمد توکلی، سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری دریافت کردند.

در ادامه؛ با اهداء لوح سپاس از تلاش های مهدی انگوران و علی اکبر عبدی در دوران مسئولیت شان قدردانی شد.