مدت خدمت دوره ضرورت تغييری نخواهد کرد
مدت خدمت دوره ضرورت تغييری نخواهد کرد
سرهنگ کریم پور معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان مازندران خبر داد: مدت خدمت دوره ضرورت تغييری نخواهد کرد، به شایعات توجه نشود .

به گزارش ندای تجن به نقل از خبرنگار پايگاه خبري پليس، سرهنگ محمدرضا کریم پور در تشریح جزئیات این خبر، گفت: مدت خدمت دوره ضرورت در قوانين موجود تعيين تکليف شده است و برابر ماده چهار قانون خدمت وظيفه عمومي ، در صورتي که مشمولان، مازاد ويا کمتر از تعداد موردنياز باشند ، ستاد کل نيروهاي مسلح نسب به پيشنهاد کاهش يا افزايش مدت خدمت دوره ضرورت اقدام مي کند.

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان، تصریح کرد: با توجه به کاهش 3 ماهه مدت خدمت دوره ضرورت که اخيرا بر اين اساس ابلاغ شده است، هيچ تغييري در قوانين و مقررات خدمت وظيفه عمومي از قبيل معافيت جديد يا کاهش مدت خدمت در دستور کار نیست.

سرهنگ کریم پور با تاکید بر این که تنها مرجع رسمي اطلاع رساني پيرامون مقررات خدمت سربازي، سازمان وظيفه عمومي فراجا است  از کليه جوانان عزيز خواست: ضمن عدم توجه به گمانه زني ها و شايعات طرح شده از جانب افراد غير مسئول در اين حوزه ، برابر اطلاع رساني رسمي از مراجع ذي صلاح ،نسبت به برنامه ريزي براي آينده خود و مشارکت در امر تامين امنيت ميهن عزيزمان اقدام کنند.