دیدار رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان مازندران با مدیر مخابرات منطقه مازندران
دیدار رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان مازندران با مدیر مخابرات منطقه مازندران
در این نشست حل مشکلات مربوط به اینترنت دانشکده های دوازده گانه دانشگاه فنی و حرفه ای استان مازندران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش ندای تجن به نقل از روابط عمومی مخابرات منطقه مازندران ؛ در این نشست حل مشکلات مربوط به اینترنت دانشکده های دوازده گانه دانشگاه فنی و حرفه ای استان مازندران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

پیگیری و تنظیم تفاهم نامه جهت استفاده بهینه از منابع و توانمندیهای طرفین از دیگر مصوبات این جلسه بود.

شایان ذکر است در این جلسه دکتر سلمانی رییس دانشگاه فنی و حرفه ای استان مازندران، مهندس نوروزی رییس شرکت مخابرات استان مازندران، مهندس منعمی از حوزه ریاست، محسنی مسئول امور مالی، مهندس مسلمی و تقوی مسئولین فناوری اطلاعات دانشگاه فنی و حرفه ای استان مازندران و مهندس رحیمی معاون تجاری و امور مشتریان مخابرات منطقه حضور داشتند.