هشدار/هوای سرد آمار فوتی ناشی از گازگرفتگی را بیشتر می‌کند
هشدار/هوای سرد آمار فوتی ناشی از گازگرفتگی را بیشتر می‌کند
مدیرکل پزشکی قانونی استان با تأکید بر ارتباط مستقیم تغییرات جوی و افزایش مرگ و میز ناشی از گازگرفتگی، تصریح کرد : تغییرات ناگهانی جوی مانند کاهش دما، بارش های پیش بینی نشده و عدم آمادگی هموطنان برای استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد ارتباط مستقیم با افزایش آمار مرگ و میر با این کشنده خاموش دارد

ندای تجن- مدیرکل پزشکی قانونی استان گفت : در هفت ماه سال جاری آمار تلفات مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در استان نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 89 درصدی داشت.
به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان مازندران، دکتر عباسی ضمن هشدار به هموطنان در نحوه استفاده از وسایل گاز سوز تصریح کرد : درهفت ماهه امسال 17 نفر بر اثر مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در استان جان خود را از دست دادند که از این تعداد 15 نفر مرد و ما بقی زن بودند.

بیشترین شهر
بر اساس آمار نوشهر با 4 ، آمل و نور هر کدام با 3 ،سیمرغ با 2 و به ترتیب بیشترین و شهرستان های رامسر ، تنکابن ، چالوس ، قائمشهر و ساری هر کدام با یک فوتی کمترین فوتی گزارش شده است.

بیشترین ماه

فروردین با 5 ، اردیبهشت و تیر با 3 ، خرداد ، مرداد و مهر ماه با 2 به ترتیب بیشترین
آمار منوکسید کربن را داشتند.

ارتباط مستقیم تغییرات جوی با افزایش تلفات گازگرفتگی

مدیرکل پزشکی قانونی استان با تأکید بر ارتباط مستقیم تغییرات جوی و افزایش مرگ و میز ناشی از گازگرفتگی، تصریح کرد : تغییرات ناگهانی جوی مانند کاهش دما، بارش های پیش بینی نشده و عدم آمادگی هموطنان برای استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد ارتباط مستقیم با افزایش آمار مرگ و میر با این کشنده خاموش دارد از هموطنان درخواست کرد با رعایت نکات ایمنی و توصیه های ارائه شده مانع از وقوع مخاطرات جانی و حوادث تلخ برای خود و عزیزانشان شوند.
اقدامات لازم در هنگام برخورد با فرد مسموم با مونوکسیدکربن چیست؟
بهترین راهکار در هنگام برخور با بیمار مسموم با گاز منوکسید کربن خارج کردن مصدوم از محیط حادثه است. بلافاصله باید بیمار را در هوای آزاد و در معرض اکسیژن قرار داده و سریعا وی را به اولین مرکز درمانی رساند. باز کردن پنجره‌ها و ایجاد تهویه در محیط از مسمومیت سایر افراد جلوگیری خواهد کرد.