فیلم/نجات شهروندان نوری در سیل اخیر
فیلم/نجات شهروندان نوری در سیل اخیر

به گزارش ندای تجن- در این فیلم یک شهروند نوری به نام مصطفی کردآبادی اقدام به نجات جان مردم درگیر در سیل می کند، حسین بهرام نیا گزارشی از این اقدام در صداوسیمای استان تهیه کرده است که می بینید:

به گزارش ندای تجن- در این فیلم یک شهروند نوری به نام مصطفی کردآبادی اقدام به نجات جان مردم درگیر در سیل می کند، حسین بهرام نیا گزارشی از این اقدام در صداوسیمای استان تهیه کرده است که می بینید: