نهادهای نظامی و امنیتی بدون دستور قضایی حق احضار افراد را ندارند
نهادهای نظامی و امنیتی بدون دستور قضایی حق احضار افراد را ندارند
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان مازندران: احضار و دعوت افراد در جهت اخذ توضیحات حتما باید با دستور قضایی و با احترام به آزادی های مشروع وحقوق شهروندی صورت پذیرد.

به گزارش ندای تجن- یک دوره کلاس آموزش قضایی وتبین اصول قانون اساسی وآئین دادرسی کیفری در جمع کارکنان سازمان اطلاعات سپاه کربلا استان مازندران با حضور حجت الاسلام زارعی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح مازندران برگزار گردید.

حجت الاسلام محمد اسماعیل زارعی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان مازندران گفت : صراحتا عرض می کنم بر اساس اصول 22، 23 ، 36 و 37 قانون اساسی و قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی هیچ نهاد نظامی و امنیتی بدون داشتن مجوز قضایی حق دعوت ، احضار به منظور بازجویی اشخاص را نخواهد داشت. ضابطان عام وخاص باید صرفا بر اساس قانون عمل کنند و عمل خودسرانه به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و تذکرات اخیر ریاست معزز قوه قضاییه درخصوص ضابطان که برگرفته از اصول قانون اساسی وقانون آیین دادرسی کیفری است باید نصب العین ضابطان عام وخاص قرار گیرد

حجت السلام زارعی افزود : اشخاص تکلیفی بر حضور در مراجع فوق بدون رویت دستور مقام محترم قضایی را ندارند و می توانند جهت تظلم خواهی به سازمان قضایی نیروهای مسلح مراجع

  • منبع خبر : سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور