تعویض مخازن سی ان جی تاکسی‌ها چگونه تعلق می‌گیرد
تعویض مخازن سی ان جی تاکسی‌ها چگونه تعلق می‌گیرد
خودروهای تاکسی که تاریخ مخازن آنها منقضی و یا در مراکز معاینه فنی مخزن خودرو مردود شده باشد.

ندای تجن- لیست خودروهای مشمول طرح توسط تاکسی رانی های استان به اتحادیه تاکسی‌رانی کشور ارسال و پس از تایید مشخصات خودروی متقاضی در اختیار مدیریت طرح سی‌ان‌جی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی قرار می‌گیرد.

رانندگان تاکسی مشمول طرح پس از اطلاع رسانی از اتحادیه به سامانه WWW.GCR.NIOPDC.IR مراجعه نموده و گزینه مربوط به تعویض مخازن فرسوده تاکسی را انتخاب و ثبت نام نمایند .

در صورت تایید خودرو و تایید برگه شرایط تبدیل توسط متقاضی در سامانه ثبت نام ، انتخاب کارگاه بر اساس محل سکونت و خودرو نوبت دهی می‌شود و در مرحله بعد به کارگاه انتخابی مراجعه نموده و قطعات ) مخزن ، شیر مخزن ، پایه مخزن) خودرو در کارگاه به صورت رایگان تعویض و نسب می‌گردد.