برای تولید کتاب درسی زمان‌بندی داریم/در سال 1403درصورت تأخیر نقدینگی ممکن است تولید کاغذ به تاخیر بیفتد
برای تولید کتاب درسی زمان‌بندی داریم/در سال 1403درصورت تأخیر نقدینگی ممکن است تولید کاغذ به تاخیر بیفتد
وی خطاب به دستگاه‌های دولتی که در تامین نقدینگی برای تولید کاغذتاخیر داشتند، گفت:در سال 1403درصورت تاخیر نقدینگی ممکن است تولید کاغذ به تاخیر بیفتد و لازم است دستگاه‌ها نگران باشند.

به گزارش ندای تجن- معاون وزیر آموزش‌وپرورش امروز صبح در مراسم جشن خودکفایی تولیدکاغذکتب درسی در محل شرکت چوب و کاغذمازندران با بیان اینکه در مناقصات ابتدا از ظرفیت داخل استفاده می‌کنیم گفت: در سال جاری نزدیک به 35هزارتن از کاغذمورد نیاز ما از شرکت چوب و کاغذ تامین شد و بخش دیگری را صنایع خمیر وکاغذ دیبای شوشتر تامین کرد.

حجت الاسلام علی لطیفی افزود:شرکت‌های چاپ کتاب آمادگی دارند که بخش عمده‌ای از فعالیت آنان صرف افزایش کیفیت کاغذتولیدی در کشور شود.

معاون وزیرآموزش و پرورش با بیان اینکه برای تولید کتاب درسی زمان بندی داریم، اضافه کرد:در ابتدای مهر هر سال باید کتاب آماده باشد و شرکت چوب و کاغذ مازندران با نهایت تلاش تاخیر را به ما تحمیل نکردند با اینکه در تامین نقدینگی برای کاغذ با چالش همراه بودند.

وی خطاب به دستگاه های دولتی که در تامین نقدینگی برای تولید کاغذتاخیر داشتند، گفت:در سال 1403درصورت تاخیر نقدینگی ممکن است تولید کاغذ به تاخیر بیفتد و لازم است دستگاه‌ها نگران باشند.

لطیفی افزود:دولت انقلابی اگر کاری کرد به خاطر این است که از حمایت رهبر برخوردار بود.