تولید کاغذ به یکی از نمادهای هویتی ما تبدیل شد/ایران باید به صادرکننده کاغذتبدیل شود
تولید کاغذ به یکی از نمادهای هویتی ما تبدیل شد/ایران باید به صادرکننده کاغذتبدیل شود
اسماعیلی بیان کرد:ایران باید به صادرکننده کاغذتبدیل شود و نیازمندی داخل کشور را تامین و منطقه را تحت پوشش قرار دهد، دولت کار را از خود آغاز کرد و کتب درسی را با کاغذایرانی تولید کرد حال لازم است همه از جمله اصحاب مطبوعات نیز پای کار بیایند چون مهم ترین عایدی تولید کاغذ تحریر لبیک به رهبری است.

به گزارش ندای تجن- وزیر فرهنگ و ارشاد امروز صبح در مراسم جشن خودکفایی تولید کاغذ کتب درسی در محل شرکت چوب و کاغذ مازندران با بیان اینکه 2 سال گذشته وقتی برای بازدید به شرکت چوب و کاغذآمدیم و پیشینه کار را مطالعه کردیم شاید افق را روشن نمی‌دیدیم، گفت:در آن روز مدیرعامل شرکت قول داد که تولید را افزایش دهد و امروز به نقطه‌ای رسیدیم که همه 155میلیون جلدکتاب درسی دانش آموزان با همه الحاقات و نیازمندی ها در کشور تامین شد.

محمدمهدی اسماعیلی به برنامه خود در ابتدای فعالیت به‌عنوان وزیر اشاره کرد که عنوان «ملی‌شدن صنعت نشر» را گنجانده بودو افزود:آن زمان تولیدکاغذ از 5هزارتن کمتر بود و کاغذ مورد نیاز برای تولید کتاب درسی نیز 50هزارتن بود که در حوزه های مختلف باید 30الی 40هزارتن تولید می شد تا اعلام کنیم نیازمندی اولیه را تامین کردیم.

اسماعیلی با بیان اینکه تولید کاغذ را موضوع فنی و صنعتی نمی دانیم، ادامه داد:تولید کاغذ به یکی از نمادهای هویتی ما تبدیل شد، ایران ما همیشه پیشتاز در حوزه فرهنگی بود و امام ما صرف فعل «ما می توانیم» را به ما یاد دادند.

وی بیان کرد:ایران باید به صادرکننده کاغذتبدیل شود و نیازمندی داخل کشور را تامین و منطقه را تحت پوشش قرار دهد، دولت کار را از خود آغاز کرد و کتب درسی را با کاغذایرانی تولید کرد حال لازم است همه از جمله اصحاب مطبوعات نیز پای کار بیایند چون مهم ترین عایدی تولید کاغذ تحریر لبیک به رهبری است.

وزیرفرهنگ و ارشاد با اشاره به اینکه مهم ترین پایه حوزه فرهنگ چاپ کتاب و تامین کاغذ است، گفت:دولت توسعه زیرساخت‌ها و تامین اعتبار برای همه طرح‌های نیمه تمام کتابخانه‌های مرکزی را انجام می دهد، در حوزه حمایت نیز جلسه‌ای با ناشرین داشتیم و موضوع نگرانی مالی حل شد.

اسماعیلی با بیان اینکه در دولت فاصله تصمیم تا اجرا بسیار کاهش یافت، افزود: در روزهایی که مشکل تامین کاغذ بود تمام نیازمندی ها را از ارزترجیحی تامین کردیم و امروز هم اگر نیاز به کاغذباشد ما مشکل نداریم.

وی هدف وزارت فرهنگ و ارشاد را کمک به حوزه نشر اعلام کرد و گفت: یکی از مظاهر خودکفایی ملی‌شدن حوزه نشر است که سعی داریم یکی از دستاوردهای دولت باشد.