فیلم/به اهتزاز درآوردن پرچم طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در مازندران
فیلم/به اهتزاز درآوردن پرچم طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در مازندران

ندای تجن- به اهتزاز در آوردن پرچم طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت توسط اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان مازندران نوشهر توسط خلبان پاراگلایدر اقای نفری بر فراز جنگل های هیرکانی و دریای  خزر به مناسبت اغاز کاشت نهال در راستای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت انجام شد. فیلم به اهتزاز درآوردن […]

ندای تجن- به اهتزاز در آوردن پرچم طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت توسط اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان مازندران نوشهر توسط خلبان پاراگلایدر اقای نفری بر فراز جنگل های هیرکانی و دریای  خزر به مناسبت اغاز کاشت نهال در راستای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت انجام شد.

فیلم به اهتزاز درآوردن پرچم را در پایین صفحه ببینید: