377 هزار تن پرتقال از باغات ساری برداشت می‌شود
377 هزار تن پرتقال از باغات ساری برداشت می‌شود
باغداران هنگام برداشت از قسمت پایین درخت شروع به برداشت کنند و برای پیشگیری از آلودگی میوه های چیده شده در انبار، میوه‌های افتاده پایین درخت را با میوه‌های دیگر مخلوط نکنند.

ندای تجن- سید اسماعیل علوی با اشاره به برداشت و صادرات پرتقال از باغات مرکبات این شهرستان، اظهار کرد: پیش بینی می شود 377 هزار تن انواع پرتقال از باغات این شهرستان برداشت شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری با تاکید به برداشت پرتقال با دستکش های نخی، اضافه کرد: باغداران هنگام برداشت از قسمت پایین درخت شروع به برداشت کنند و برای پیشگیری از آلودگی میوه های چیده شده در انبار، میوه‌های افتاده پایین درخت را با میوه‌های دیگر مخلوط نکنند.

این مسؤول افزود: در برداشت میوه با استفاده از نیروی کارگری و به شکل دستی و به ازای هر هکتار بیشتر از 80 نفر در روز اشتغالزایی ایجاد می‌شود.

علوی گفت: شهرستان ساری دارای 20 هزار هکتار باغات مرکبات است که از این سطح، بیشتر از 15 هزار هکتار باغات پرتقال می باشد.

  • منبع خبر : جهادکشاورزی ساری