همکاری سازمان منابع طبیعی و معاونت حقوق بشر وزارت دادگستری افزایش می‌یابد
همکاری سازمان منابع طبیعی و معاونت حقوق بشر وزارت دادگستری افزایش می‌یابد

ندای تجن- سازمان منابع طبیعی و معاونت حقوق بشر وزارت دادگستری تفاهم نامه همکاری امضاء کردند به منظور توسعه همکاری های مشترک و استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های طرفین، عباسعلی نوبخت به نمایندگی از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و عسگر جلالیان به نمایندگی از طرف معاونت حقوق بشر و امور بین […]

ندای تجن- سازمان منابع طبیعی و معاونت حقوق بشر وزارت دادگستری تفاهم نامه همکاری امضاء کردند

به منظور توسعه همکاری های مشترک و استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های طرفین، عباسعلی نوبخت به نمایندگی از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و عسگر جلالیان به نمایندگی از طرف معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری تفاهم نامه همکاری مشترک به امضاء رسانده اند.

این تفاهم نامه همکاری صبح امروز -دوشنبه- در جلسه ستاد مردمی کاشت یک میلیارد درخت در وزارت جهاد کشاورزی با موضوعاتی همچون اشتراک گذاری ظرفیت طرفین برای تسهیل و تسریع در اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت، ارتقای سطح همکاری های دوسویه در چارچوب برنامه اقدام ملی جنگلکاری، همکاری و تعامل در جهت کاهش اثرات آلودگی هوا و ایجاد منظر سبز، انتقال تجربیات بین المللی مشارکت جامعه مدنی به موضوع حقوق شهروندی، محیط زیست و فرهنگ منابع طبیعی و تهیه برنامه های آموزشی در جهت ارتقای سطح فرهنگ عمومی نسبت به حفظ منابع طبیعی و محیط زیست به امضای طرفین رسیده است.

براساس این تفاهم نامه، دو طرف در مکاتبه ای نمایندگان اجرایی خود را در سطح ملی و استانی به منظور تشکیل کمیته مشترک به یکدیگر معرفی خواهند کرد و در صورت لزوم دستورالعمل اجرایی برای هریک از مفاد تفاهم نامه تهیه خواهد شد.

این تفاهم نامه همکاری در ۶ ماده و سه نسخه به مدت سه سال تعیین شده است و تمدید و اصلاح یا تغییر مفاد آن با توافق طرفین انجام خواهد شد./همیار طبیعت

  • منبع خبر : اداره کل منابع طبیعی مازندران-ساری