اعضای دوره نهم هیات مدیره خانه مطبوعات مازندران مشخص شدند
اعضای دوره نهم هیات مدیره خانه مطبوعات مازندران مشخص شدند
257 نفر از 479 نفر عضو این خانه در مجمع عمومی امروز خانه مطبوعات ورسانه های مازندران شرکت کردند که مشارکت 53/65درصدی را نشان می دهد.


ندای تجن- رئیس مجمع عمومی خانه مطبوعات استان مازندران گفت: بر اساس فراخوان اعلام شده ، مجمع عمومی عادی خانه مطبوعات استان مازندران به صورت الکترونیکی بر روی سایت این خانه به آدرس www.khanehmatbooat.ir همزمان با تعدادی از استانها با موضوع برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرسی ، ارایه گزارش فعالیت و تراز مالی از ساعت 10 آغاز شد و ساعت 13:15 دقیقه به پایان رسید.
محمد جویباری بیان داشت: اعضای خانه مطبوعات ابتدا به مشاهده گزارش فعالیت و تراز مالی پرداختند و بعد از آن در انتخابات هیات مدیره و بازرسی شرکت کردند.
وی گفت: 257 نفر از 479 نفر عضو این خانه در مجمع عمومی امروز خانه مطبوعات ورسانه های مازندران شرکت کردند که مشارکت 53/65درصدی را نشان می دهد.
جویباری تصریح کرد: در رسته مدیران مسئول سیده فریبا حسینی با 216 رای و محمدرضا بهرامی با 156 رای بعنوان عضو اصلی و رضا حسن زاده اشرفی بعنوان عضو علی البدل / در بخش خبرنگاران ساسان شیخی با 222 رای، شهرام فهیمی با 187 ،حسن قمی با 135 بعنوان عضو اصلی و عشرت کراری با 112 رای و محبوبه خلردی بعنوان عضو علی البدل / در بخش نمایندگی روزنامه های سراسری محسن گرجی با 173 رای بعنوان عضو اصلی و سمیه شفیعیان بعنوان عضو علی البدل / در بخش نمایندگی خبرگزاری ها افشن ایمانی با 186 رای بعنوان عضو اصلی و شاه بهرامی بعنوان عضو علی البدل بعنوان هیات مدیره دوره نهم خانه مطبوعات و رسانه های مازندران انتخاب شدند.
جویباری بیان داشت: در بخش بازرسی نیز سید قادر موسوی نژاد با ۱۹۱ رای و روح الله سلطانی با ۱۸۴ رای به عنوان عضو اصلی و محسن هدایتی بعنوان عضو علی البدل بازرسی انتخاب شدند.