مسابقات جشنواره ورزشی ایثارگران شاغل در دستگاه‌های تابعه وزارت تعاون برگزار شد
مسابقات جشنواره ورزشی ایثارگران شاغل در دستگاه‌های تابعه وزارت تعاون برگزار شد

کسب مقام در مسابقات جشنواره ورزشی ایثارگران شاغل در دستگاه های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران، توسط کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان صورت گرفت؛ با هدف نشاط، شادابی و سلامت کارکنان، مرحله پایانی مسابقات جشنواره ورزشی ایثارگران شاغل دستگاه های متبوع مازندران، در رشته دارت و تنیس روی […]

کسب مقام در مسابقات جشنواره ورزشی ایثارگران شاغل در دستگاه های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران، توسط کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان صورت گرفت؛

با هدف نشاط، شادابی و سلامت کارکنان، مرحله پایانی مسابقات جشنواره ورزشی ایثارگران شاغل دستگاه های متبوع مازندران، در رشته دارت و تنیس روی میز در سالن ورزشی بهزیستی بابلسر با حضور شرکت کنندگان برگزارشد.

شایان ذکراست؛ دراین دوره از مسابقات گروه بانوان، (مرضیه رمضان زاده) مسئول ارزیابی عملکرد اداره کل آموزش فنی و حرفه ای مازندران در رشته دارت به مقام اول و گروه مردان: (محمدابراهیم فیروزمندی) به مقام سوم دست یافتند، همچنین در رشته تنیس روی میز:(رحیم کرد مشهدی کلایی) مسئول امور فرهنگی این اداره کل، موفق به کسب مقام دوم شد.